18YRS
全金山機械有限公司
CHUAN KING SANG MACHINERY CO., LTD.
886-4-22305599
886-4-22305552
台中市北區東成一街31號
www.kingsang.com.tw

產品介紹

鑽床
精密鑽床
KSD-13,16,25,32

快速、精確、穩定、無聲
KSD-13 1/2" 鑽床
KSD-16 5/8" 鑽床
KSD-25 1" 鑽床
KSD-32 1-1/4" 鑽床

規格數據

機械特性

  • 進刀快速,深度精確,聲音靜悄悄。
  • 全機型採用FC25鑄鋼,韌性夠,耐磨。
  • 全機型齒管採用球狀鑄鋼,含油性高,耐磨。

單位 : mm

  型式 KSD-13 KSD-16 KSD-25 KSD-32
A 齒管直徑 Ø52 Ø65 Ø80 Ø95
B 主軸斜度 JT 6# (1/2) MT 2# MT 3# MT 3# (MT 4#)
C 主軸段數 4 9 9 9
D 主軸行程 85 85 115 140
E 主軸至圓柱 175 175 215 230
F 主軸至圓盤 430 460 660 630
G 主軸至底座 610 640 950 930
H 鑽孔能力 Ø3-Ø13 Ø3-Ø16 Ø6-Ø25 Ø8-Ø32
J 上蓋尺寸 608x214x110 608x214x110 727x255x137 725x262x157
K 圓柱直徑 Ø80 Ø80 Ø92 Ø102
L 圓盤直徑 Ø320 Ø320 Ø380 Ø420
M 底座尺寸 500x300 500x300 615x380 615x385
N 回轉速 50Hz 500-2300 270-3380 170-2100 120-1500
  回轉速 60Hz 600-2750 320-4000 200-2500 135-1700
O 馬達 1/2; 1(HP) 1/2; 1(HP) 1; 2(HP) 2(HP)
P 機械尺寸 680x325x1085 680x325x1085 780x380x1510 840x420x1545
Q 機械重量 90kg 95kg 154kg 205kg

以上各式機械,皆不含六角筒夾 及夾頭等配件。

鑽床零件圖

鑽床零件圖

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up