19YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
886-3-4527557
886-3-4511072
桃園市中壢區新北園路20號
www.tohatsu.com.tw

產品介紹

固定銷/定位銷
定位銷(材質:鋼、不銹鋼)(平面)
22630

固定銷又稱定位銷,主要作用在兩零件之間緊固的螺絲間,保證位置準確性。
基本形式是圓柱銷(直銷)和圓錐銷(斜銷)區別如下
圓柱銷(直銷):1.可預加工。2.精確定位。3.抗剪作用。
利用微小過盈固定在鉸制孔中,可以承受不大的載荷。為保證定位精度和聯接的緊固性,不適合經常拆卸。
主要用於定位,也用作聯接銷和安全銷。
圓錐銷(斜銷):1.通常配合。2.經常拆卸。3.快速定位。
具有1:50的錐度,自鎖性好,定位精度高,安裝方便,多次裝拆對定位精度的影響較小。
主要用於定位,也可用作聯接銷,銷孔需鉸制。

規格數據

尺寸圖/Dimensional drawing
品號
Product No.
TYPE
材質
material
硬度(HRC)
hardness
B
A
E
D
M
H
C
22630.15-6-8 22630.15 SUJ2 58~62 6 8 10 5 M3X0.5 5 1.2 0.6
22630.15-6-10 22630.15 SUJ2 58~62 6 10 10 5 M3X0.5 5 1.2 0.6
22630.15-8-12 22630.15 SUJ2 58~62 8 12 12 6 M5X0.8 8 2.2 1.2
22630.15-10-12 22630.15 SUJ2 58~62 10 12 16 10 M5X0.8 8 2.2 1.5
22630.15-10-14 22630.15 SUJ2 58~62 10 14 16 10 M5X0.8 8 2.2 1.5
22630.15-12-16 22630.15 SUJ2 58~62 12 16 20 20 M5X0.8 8 2.2 1.5
22630.15-13-18 22630.15 SUJ2 58~62 13 18 22 22 M8X1.25 12 3.5 1.5
22630.15-16-25 22630.15 SUJ2 58~62 16 25 24 25 M8X1.25 12 3.5 2.5
22630.15-20-30 22630.15 SUJ2 58~62 20 30 32 30 M8X1.25 12 3.5 2.5
22630.17-6-8 22630.17 SUS304 - 6 8 10 5 M3X0.5 5 1.2 0.6
22630.17-6-10 22630.17 SUS304 - 6 10 10 5 M3X0.5 5 1.2 0.6
22630.17-8-12 22630.17 SUS304 - 8 12 12 6 M5X0.8 8 2.2 1.2
22630.17-10-12 22630.17 SUS304 - 10 12 16 10 M5X0.8 8 2.2 1.5
22630.17-10-14 22630.17 SUS304 - 10 14 16 10 M5X0.8 8 2.2 1.5
22630.17-12-16 22630.17 SUS304 - 12 16 20 20 M5X0.8 8 2.2 1.5
22630.17-13-18 22630.17 SUS304 - 13 18 22 22 M8X1.25 12 3.5 1.5
22630.17-16-25 22630.17 SUS304 - 16 25 24 25 M8X1.25 12 3.5 2.5
22630.17-20-30 22630.17 SUS304 - 20 30 32 30 M8X1.25 12 3.5 2.5
22630.18-6-8 22630.18 SUS420 45~52 6 8 10 5 M3X0.5 5 1.2 0.6
22630.18-6-10 22630.18 SUS420 45~52 6 10 10 5 M3X0.5 5 1.2 0.6
22630.18-8-12 22630.18 SUS420 45~52 8 12 12 6 M5X0.8 8 2.2 1.2
22630.18-10-12 22630.18 SUS420 45~52 10 12 16 10 M5X0.8 8 2.2 1.5
22630.18-10-14 22630.18 SUS420 45~52 10 14 16 10 M5X0.8 8 2.2 1.5
22630.18-12-16 22630.18 SUS420 45~52 12 16 20 20 M5X0.8 8 2.2 1.5
22630.18-13-18 22630.18 SUS420 45~52 13 18 22 22 M8X1.25 12 3.5 1.5
22630.18-16-25 22630.18 SUS420 45~52 16 25 24 25 M8X1.25 12 3.5 2.5
22630.18-20-30 22630.18 SUS420 45~52 20 30 32 30 M8X1.25 12 3.5 2.5

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up