19YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
886-3-4527557
886-3-4511072
桃園市中壢區新北園路20號
www.tohatsu.com.tw

產品介紹

固定銷/定位銷
定位銷(材質:鋼)(平面、錐面)
22630

固定銷又稱定位銷,主要作用在兩零件之間緊固的螺絲間,保證位置準確性。
基本形式是圓柱銷(直銷)和圓錐銷(斜銷)區別如下
圓柱銷(直銷):1.可預加工。2.精確定位。3.抗剪作用。
利用微小過盈固定在鉸制孔中,可以承受不大的載荷。為保證定位精度和聯接的緊固性,不適合經常拆卸。
主要用於定位,也用作聯接銷和安全銷。
圓錐銷(斜銷):1.通常配合。2.經常拆卸。3.快速定位。
具有1:50的錐度,自鎖性好,定位精度高,安裝方便,多次裝拆對定位精度的影響較小。
主要用於定位,也可用作聯接銷,銷孔需鉸制。

規格數據

尺寸圖/Dimensional drawing
品號
Product No.
型式
Type
d1
l1
b
d2
l2
l4
定位孔D1
positioning hole
質量(kg)
quality
22630.0011 圖  1 6 5 4 6 4 1.8
22630.0012 圖  1 10 6 6 9 6 5.7
22630.0013 圖  1 16 8 8 12 8 17
22630.0014 圖  1 25 10 12 18 12 50
22630.0020 圖  2 6 7 4 6 4 4 2.2
22630.0021 圖  2 6 12 4 6 4 4 3
22630.0022 圖  2 8 10 6 9 6 6 5.4
22630.0023 圖  2 8 16 6 9 6 6 8
22630.0024 圖  2 10 10 6 9 6 6 7.4
22630.0025 圖  2 10 18 6 9 6 6 12
22630.0026 圖  2 12 10 6 9 6 6 10
22630.0027 圖  2 12 18 6 9 6 6 17
22630.0028 圖  2 16 13 8 12 8 8 23
22630.0029 圖  2 16 22 8 12 8 8 36
22630.0030 圖  2 20 15 12 18 9 12 47
22630.0031 圖  2 20 25 12 18 9 12 72
22630.0032 圖  2 25 15 12 18 9 12 66
22630.0033 圖  2 25 25 12 18 9 12 106
22630.0040 圖  3 6 7 1 4 6 4 4 1.8
22630.0041 圖  3 6 12 1 4 6 4 4 2
22630.0042 圖  3 8 10 1.6 6 9 6 6 4.5
22630.0043 圖  3 8 16 1.6 6 9 6 6 6
22630.0044 圖  3 10 10 2.5 6 9 6 6 6
22630.0045 圖  3 10 18 2.5 6 9 6 6 9
22630.0046 圖  3 12 10 2.5 6 9 6 6 7
22630.0047 圖  3 12 18 2.5 6 9 6 6 11
22630.0048 圖  3 16 13 3.5 8 12 8 8 17
22630.0049 圖  3 16 22 3.5 8 12 8 8 26
22630.0050 圖  3 20 15 5 12 18 9 12 39
22630.0051 圖  3 20 25 5 12 18 9 12 55
22630.0052 圖  3 25 15 5 12 18 9 12 49
22630.0053 圖  3 25 25 5 12 18 9 12 72

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up