21YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
886-3-4527557
886-3-4511072
桃園市中壢區新北園路20號
www.tohatsu.com.tw

產品介紹

固定銷/定位銷
圓柱銷(材質:SUJ2)
WPW NPV

固定銷又稱定位銷,主要作用在兩零件之間緊固的螺絲間,保證位置準確性。
基本形式是圓柱銷(直銷)和圓錐銷(斜銷)區別如下
圓柱銷(直銷):1.可預加工。2.精確定位。3.抗剪作用。
利用微小過盈固定在鉸制孔中,可以承受不大的載荷。為保證定位精度和聯接的緊固性,不適合經常拆卸。
主要用於定位,也用作聯接銷和安全銷。
圓錐銷(斜銷):1.通常配合。2.經常拆卸。3.快速定位。
具有1:50的錐度,自鎖性好,定位精度高,安裝方便,多次裝拆對定位精度的影響較小。
主要用於定位,也可用作聯接銷,銷孔需鉸制。

規格數據

品號
Product No.
外徑
Pin Dia.
外徑公差
tolerances
長度
pin length
WPW02-6 2 0.002/0 6
WPW02-8 2 0.002/0 8
WPW02-10 2 0.002/0 10
WPW03-8 3 0.002/0 8
WPW03-10 3 0.002/0 10
WPW03-15 3 0.002/0 15
WPW03-20 3 0.002/0 20
WPW03-25 3 0.002/0 25
WPW03-30 3 0.002/0 30
WPW04-10 4 0.002/0 10
WPW04-15 4 0.002/0 15
WPW04-20 4 0.002/0 20
WPW04-25 4 0.002/0 25
WPW04-30 4 0.002/0 30
WPW05-10 5 0.002/0 10
WPW05-15 5 0.002/0 15
WPW05-20 5 0.002/0 20
WPW05-25 5 0.002/0 25
WPW05-30 5 0.002/0 30
WPW06-10 6 0.002/0 10
WPW06-15 6 0.002/0 15
WPW06-20 6 0.002/0 20
WPW06-25 6 0.002/0 25
WPW06-30 6 0.002/0 30
WPW08-20 8 0.002/0 20
WPW08-30 8 0.002/0 30
WPW08-40 8 0.002/0 40
WPW10-30 10 0.002/0 30
WPW10-40 10 0.002/0 40
WPW10-50 10 0.002/0 50
WPW10-60 10 0.002/0 60
NPV02-6 2 0/-0.002 6
NPV02-8 2 0/-0.002 8
NPV02-10 2 0/-0.002 10
NPV03-8 3 0/-0.002 8
NPV03-10 3 0/-0.002 10
NPV03-15 3 0/-0.002 15
NPV03-20 3 0/-0.002 20
NPV03-25 3 0/-0.002 25
NPV03-30 3 0/-0.002 30
NPV04-10 4 0/-0.002 10
NPV04-15 4 0/-0.002 15
NPV04-20 4 0/-0.002 20
NPV04-25 4 0/-0.002 25
NPV04-30 4 0/-0.002 30
NPV05-10 5 0/-0.002 10
NPV05-15 5 0/-0.002 15
NPV05-20 5 0/-0.002 20
NPV05-25 5 0/-0.002 25
NPV05-30 5 0/-0.002 30
NPV06-10 6 0/-0.002 10
NPV06-15 6 0/-0.002 15
NPV06-20 6 0/-0.002 20
NPV06-25 6 0/-0.002 25
NPV06-30 6 0/-0.002 30
NPV08-20 8 0/-0.002 20
NPV08-30 8 0/-0.002 30
NPV08-40 8 0/-0.002 40
NPV10-30 10 0/-0.002 30
NPV10-40 10 0/-0.002 40
NPV10-50 10 0/-0.002 50
NPV10-60 10 0/-0.002 60

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up